Metodologia

programacio

A l’escola planifiquem els entrenaments dels diferents grups o persones amb les fitxes que veieu a la imatge de l’esquerra