NORMATIVA ESCOLA ADULTS WAPS TEMPORADA 2021-22

• L’escola d’adults es podran fer grups dúo o de 3-4 persones.

• L’horari serà de les 9h a les 22h, des de setembre a juny. Quan hi hagi alguna baixa no se li podrà reservar la plaça, en tornar d’alta s’haurà d’adaptar als horaris disponibles en aquell moment.

• En el cas que la domiciliació del rebut no correspongui al que esperàveu, us agrairíem que us possessiu en contacte amb nosaltres per revisar-ho abans de retorna-ho, ja que el retorn del rebut genera comissions.

Els rebuts es passaran la primera setmana de cada mes (excepte setembre que serà l’última setmana). En cas de baixa, s’haurà d’avisar el mes anterior, abans de fer la remesa de rebuts (excepte per lesió).

• Les classes tindran dia i hora assignada, d’aquesta manera si algú no pot venir serà com classe feta, excepte si aviseu amb 24h d’antelació i el tècnic pot tenir la gentilesa de buscar un grup per recuperar, però en cap cas obligació.

• Els dies festius no es recuperen.

• Es recuperaran o no es cobraran totes les classes en les quals l’organització del WAPS no hagi pogut realitzar les classes.

• Quan hi hagi tornejos que es juguin al WAPS, hem de ser comprensius perquè també els podeu jugar vosaltres i és possible que les classes d’aquella setmana es realitzin a l’exterior.

• Els tècnics de WAPS realitzaran les classes de l’escola d’adults, en cas de voler-ho fer amb un tècnic en concret, seran considerades com a classes particulars perquè ja depèn que tant el tècnic com els alumnes puguin quadrar els horaris. D’aquesta manera podrem coordinar tot el que comporta, reserva de pistes i horaris dels tècnics.