Adreça*:
  Població*:
  Telèfon*:
  Mail*:
  Quin es el teu objectiu?*

  Ets Soci de WAPS?* SiNo

  Indica quins dies de la setmana tens disponibilitat per fer les classes*:
  4 dies (de dilluns a dijous)
  2 dies (dilluns i dimecres)
  2 dies (dimarts i dijous)

  Indica la disponibilitat horària*:
  10h a 11h
  11h a 12h
  12h a 13h
  17h a 18h
  18h a 19h
  19h a 20h

  Indica la modalitat*:
  2 classes 2 pax
  2 classes 3 pax
  2 classes 4 pax
  4 classes 2 pax
  4 classes 3 pax
  4 classes 4 pax

  Indica si al fer la inscripció la fas amb algun company/a (indica els seus noms) o si la fas individualment i vols que busquem algun company/a de nivell similar.*