Matrícula inicial:  40€ + Motxilla WAPS

SOCIS
De dilluns a diumenge en horari d’obertura

Platinum Total

55/mes

– Pàdel Indoor i Outdoor a preu de soci*

– Gimnàs

– Activitats Dirigides

– 4 invitacions trimestrals pàdel*

– 1 invitació mensual fitness

– Accés gratuït a pistes Outdoor de dilluns a divendres de 7h a 18h, 1.5€ de 18h a 23h i caps de setmana i festius

Platinum Pàdel

47/mes

– Pàdel Indoor i Outdoor a preu de soci*

– Gimnàs

– 4 invitacions trimestrals pàdel*

– 1 autoinvitació mensual fitness

– Accés gratuït a pistes Outdoor de dilluns a divendres de 7h a 18h, 1.5€ de 18h a 23h i caps de setmana i festius

Platinum Fitness

47/mes

– Gimnàs

– Activitats Dirigides

– 4 invitacions trimestrals fitness*

– Pàdel Outdoor a preu de soci*

– 1 partida pàdel indoor/mes a preu de soci

Tarifa Plana Total
( Pàdel + Fitness)

80/mes

– Matrícula Gratuïta

– Partits Gratuïts

– 7 invitacions trimestrals

– 20% dte. Tornejos WAPS Pàdel Tour

-15% dte. en Pales i material esportiu (roba)

– 10% dte. en Classes de Pàdel

– 5% dte. en Entrenaments Personals

– Accés il·limitat Gimnàs i Activitats Dirigides

– 1 classe de Ioga gratuïta al mes

Tarifa Plana Pàdel

72/mes

– Matrícula Gratuïta

– Partits Gratuïts

– 7 invitacions trimestrals

– 20% dte. Tornejos WAPS Pàdel Tour

-15% dte. en Pales i material esportiu (roba)

– 10% dte. en Classes de Pàdel


Tarifa Reduïda Pàdel

47/mes

– Partits gratuïts de DLL a DV de 7-18h

– De DLL a DV de 18h a 21h: 5€/1h partida

– De DL a DV a partir de les 21h, Caps de setmana i Festius: 2€/1h partida

– 4 invitacions trimestrals pàdel*

– Accés gratuït a pistes Outdoor de dilluns a divendres de 7h a 18h, 1.5€ de 18h a 23h i caps de setmana i festius
Universitari

34/mes

– Menors de 25 anys

– Accés de dll a dv de 7-18h. Caps de setmana i festius il·limitat.

– Pàdel Indoor i Outdoor a preu de soci*

– Gimnàs

– Activitats Dirigides

– 4 invitacions trimestrals pàdel o fitness*

*Obligatori presentar matrícula del curs actual (inclou: btx., cicles formatius, universitaris i màsters)

Edat Or

34/mes

– Majors de 65 anys

– Accés de dll a dv de 7-18h. Caps de setmana i festius il·limitat.

– Pàdel Indoor i Outdoor a preu de soci*

– Gimnàs

– Activitats Dirigides

– 4 invitacions trimestrals pàdel o fitness*

Atur / ERTO

34/mes

– Persona en situació d’Atur o ERTO

– Accés de dll a dv de 7-18h. Caps de setmana i festius il·limitat.

– Pàdel Indoor i Outdoor a preu de soci*

– Gimnàs

– Activitats Dirigides

– 4 invitacions trimestrals pàdel o fitness*

*Obligatori presentar el rebut de l’Atur cada mes

*Invitacions

0/mes

– Les invitacions trimestrals o mensuals no són acumulables

– Els invitats a pàdel, la partida el queda a un preu reduït de 3€/partida (independentment de l’horari)

– Un mateix No Soci no podrà ser invitat més de 3 cops en un mes

*PREU 1H DE PÀDEL SOCIS

 • De dilluns a divendres de 7h a 18h

  1€

 • De dilluns a divendres de 18h a 21h

  2€

 • De dilluns a divendres de 21h a 23h

  1.6€

 • Caps de setmana i Festius

  1.6€

NO SOCIS PÀDEL

De 7h a 18h (DLL-DV)

1h ………………………………5€
1.5h ………………………….7.5€


De 18h a 21h (DLL-DV)

1h ………………………………7€
1.5h ………………………..10.5€


De 21h a 23h (DLL-DV)
Caps de setmana i Festius

1h ………………………………6€
1.5h …………………………….9€

Pistes Outdoor

1h ………………………………5€
1.5h …………………………….5€


Bono VALLE ………………………………30€

Bono moneder recarregable que equival a 5 partides de 1.5h de 7h a 18h de dilluns a divendres, caps de setmana i festius inclosos en pista indoor. En cas de jugar fora de l’horari establert, es restarà la part proporcional equivalent, motiu pel qual no es podran realitzar les 5 partides del bono.

Bono PUNTA …………………………….45€

Bono moneder recarregable que equival a 5 partides de 1.5h de 7h a 23h de dilluns a divendres, caps de setmana i festius inclosos en pista indoor.

NO SOCIS FITNESS

Fitness Session……………………………………………………………………………………………………………………………8€

Accés a sala fitness o UNA activitat dirigida

TARIFES ESPECIALS
-no acumulables-

Fills de socis
(de 0 a 15 anys)

Paguen només la pista a preu de soci.
A partir dels 16 anys: quota normal.
Descompte Familiar

10% de descompte en la suma de quotes.
Per a membres amb 1r grau de consanguinitat o afinitat (cónjugue, fills, pares, sogres, gendre i nora).
S’haurà d’acreditar el parentiu o parella.
Té que tenir convivència al mateix domicili i rebut únic al mateix ccc.

Manteniment
25€/mes

Quota reduïda amb possibilitat de jugar a pàdel 2 cops al mes o fer 2 activitats dirigides o 2 sessions de gimnàs.
S’haurà d’avisar abans del dia 25 del mes anterior.

Quota Anual

Paga tot un any i et regalem un mes gratis.