Escola

Funcionament de l’escola de padel:

L’horari de l’escola de pàdel serà de dilluns a divendres de 17 a 22 hores i dissabtes de 9 a 13:00. Donant prioritat als menors a les primeres hores de la tarda.

L’escola de menors tindrà un màxim de 6 alumnes amb dos pistes de joc i un monitor, o un màxim de 10 alumnes amb tres pistes i 2 monitors.

L’escola d’adults tindrà un màxim de 4 alumnes per classe.

L’equip tècnic organitzarà els grups d’alumnes intentant respectar nivells i horaris.

Les classes tindran una durada de 55 minuts, començant a l’hora i cinc minuts.