Funcionament de l’escola de pàdel:

L’horari de l’escola de pàdel serà de dilluns a divendres de 17h a 22h  i dissabtes de 9h a 13h. Sempre se li donarà prioritat als menors a les primeres hores de la tarda.

L’escola de menors tindrà un màxim de 6 alumnes amb dos pistes de joc i un monitor, o un màxim de 10 alumnes amb tres pistes i 2 monitors.

L’escola d’adults tindrà un màxim de 4 alumnes per classe.

L’equip tècnic organitzarà els grups d’alumnes intentant respectar nivells i horaris.

Les classes tindran una durada de 55 minuts, començant a l’hora i cinc minuts.

Leave a Comment