GRAELLA ACTIVITATS DIRIGIDES 2024

GRAELLA SALA FITNESS 2024

*El programa d’AADD és susceptible de modificacions i/o adaptacions en funció de les assistències i necessitats.

Explicacions de les activitats a: https://www.waps.cat/activitats-dirigides/