GRAELLA ACTIVITATS DIRIGIDES A PARTIR DEL 26 DE JULIOL 2021

GRAELLA SALA FITNESS A PARTIR DEL 26 DE JULIOL 2021

*El programa d’AADD és susceptible de modificacions i/o adaptacions en funció de les assistències i necessitats

Explicacions de les activitats a: http://www.waps.cat/activitats-dirigides/

Explicacions de les activitats fora dels serveis de la quota a:  http://www.waps.cat/altres-classes/