GRAELLA ACTIVITATS DIRIGIDES HIVERN 2021

GRAELLA SALA FITNESS HIVERN 2021


*El programa d’AADD és susceptible de modificacions i/o adaptacions en funció de les assistències i necessitats

Explicacions de les activitats a: http://www.waps.cat/activitats/

Explicacions de les activitats fora dels serveis de la quota a:  http://www.waps.cat/altres-classes/